SXblue kompatibilne aplikacije od naših partnera


Podržan je bilo koji softwer koji koristi podatke od vanjskih GPS uređaja

SXblue je povezan sa kompanijama koje razvijaju specifičan softwer, tako da je širok izbor GIS i geodetskih softvera i mobilnih aplikacija kompatibilan sa SXblue GNSS prijamnicima. Bilo da se vaš terenski rad odnosi na preciznu poljoprivredu, prikupljanje komunalnih podataka, kontrolu strojeva, operacije u šumarstvu, stalne bazne stanice ili mjerenja, postoji SXblue kompatibilan softver ili mobilna aplikacija koja će odgovarati vašim potrebama.